De contributie voor het verenigingsjaar 2019 bedraagt € 75,-

Dit bedrag is inclusief lidmaatschap van de Nederlandse Toerfiets Unie ( NTFU)
Om u op te geven als lid, gelieve onderstaand inschrijf formulier in te vullen en de contributie over te maken naar bankrekeningnummer NL68 RABO 0116152354 t.n.v.  TWC Gemert, onder vermelding van je voor- en achternaam.

Na ontvangst van de contributie zal zo spoedig mogelijk aanmelding bij de NTFU plaatsvinden.
Informatie over de NTFU: onder andere verzekering, voordelen, ledenpasje, zie www.ntfu.nl

Inschrijfformulier TWC Gemert

Achternaam:

Voorvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoon:

Mobiel:

E-mail:

Reeds lid bij NTFU:

Lidnummer:

Clubnummer:

Naam vereniging:

Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.