De contributie voor het verenigingsjaar 2022 bedraagt € 75,-

Dit bedrag is inclusief lidmaatschap van de Nederlandse Toerfiets Unie ( NTFU)
Om u op te geven als lid, gelieve onderstaand inschrijf formulier in te vullen en de contributie over te maken naar bankrekeningnummer NL68 RABO 0116152354 t.n.v.  TWC Gemert, onder vermelding van je voor- en achternaam.

Na ontvangst van de contributie zal zo spoedig mogelijk aanmelding bij de NTFU plaatsvinden.
Informatie over de NTFU: onder andere verzekering, voordelen, ledenpasje, zie www.ntfu.nl

Inschrijfformulier TWC Gemert

    Achternaam: Voorvoegsel: Roepnaam: Voorletters: Adres: Postcode: Woonplaats: Geboortedatum: Telefoon: Mobiel: E-mail: Reeds lid bij NTFU: Lidnummer: Clubnummer: Naam vereniging: Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.