De contributie voor het verenigingsjaar 2023 bedraagt € 75,-

Dit bedrag is inclusief lidmaatschap van de Nederlandse Toerfiets Unie ( NTFU)
Om u op te geven als lid, gelieve onderstaand inschrijf formulier in te vullen en de contributie over te maken naar bankrekeningnummer NL68 RABO 0116152354 t.n.v.  TWC Gemert, onder vermelding van je voor- en achternaam.

Na ontvangst van de contributie zal zo spoedig mogelijk aanmelding bij de NTFU plaatsvinden.
Informatie over de NTFU: onder andere verzekering, voordelen, ledenpasje, zie www.ntfu.nl

Inschrijfformulier TWC Gemert

  Achternaam:

  Voorvoegsel:

  Roepnaam:

  Voorletters:

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Geboortedatum:

  Telefoon:

  Mobiel:

  E-mail:

  Reeds lid bij NTFU:

  Lidnummer:

  Clubnummer:

  Naam vereniging:

  Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, neem dan contact op met een van onderstaande bestuursleden.